Funfacts

Tärningar är ett oerhört vanligt spelredskap, de används både i egna spel där man endast använder sig av tärningar och även i flera brädspel där tärningen/tärningarna fyller en viktig funktion för att spelet ska föras framåt. Kuben är den vanligaste formen men det finns flera, dessa har då fler antal sidor med fler/större antal nummer. De senare används främst i så kallade Rollspel. Tärningsspel är även ett socialt redskap, något en familj eller vänner kan samlas kring för en trevlig stund tillsammans. På senare tid har det även kommit andra typer av tärningar med ord eller frågor på sidorna som används i olika sällskapslekar.

Tärningsspel
Läs om olika sätt att spela med tärning.