Regler för Yatzy och Perudo

Yatzy

Det här behöver du:

 • Fem stycken sexsidiga tärningar (den vanligaste sorten).
 • Ett Yatzyblock och en penna. (Det går bra med ett vanligt block också men då måste du rita upp alla poängkolumnerna själv).

Börja spela:

 • Den spelare som börjar slår alla tärningarna på en gång sedan väljer han eller hon vad den vill satsa på. De olika kombinationer som finns är följande;
 • Ettor, Tvåor etc

Du får poäng för antalet ettor, tvåor och så vidare. Till exempel; tre 3:or ger 9 poäng om du väljer att satsa på 3:or.

 • Par

Två tärningar med samma värde ger poäng enligt de sammanlagda prickarna på tärningarna.

 • Två par

Fyra stycken tärningar där båda halvorna är par ger poäng enligt antalet prickar.

Fyrtal godtas inte som Två par.

 • Tretal

Tre tärningar med samma värde ger poäng genom sammanlagda antalet prickar.

 • Fyrtal

Fyra tärningar med samma värde ger poäng genom sammanlagda antalet prickar.

 • Liten Stege

Alla fem tärningarna bildar en stege från 1-5 och ger då 15 poäng.

 • Stor Stege

Alla fem tärningarna bildar en stege från 2-6 och ger då 20 poäng.

 • Kåk

Ett Par och ett Tretal ger tillsammans denna kombination och ger poäng efter vilket värde de sammanlagda prickarna har på tärningarna.

 • Chans

Vad som helst som slås, poängen blir den sammanlagda summan av prickar på tärningarna.

 • Yatzy

När alla fem tärningarna visar samma värde, ger 50 poäng.

 • Bonus

Om poängen på en spelares ettor, tvåor etc blir 63 eller mer erhåller den spelaren en bonus på 50 poäng.

Varje spelare slår tre gånger per runda det vill säga om jag slår första slaget och får två ettor och väljer att satsa på detta lägger jag undan dem och fortsätter slå med resterande, man får dock aldrig slå mer än tre slag per tur.

Spelet är slut när man spelat lika många omgångar som det finns räknesätt för poäng.

 

Perudo

Det här behöver du:

 • Fem stycken sexsidiga tärningar (den vanligaste sorten).
 • En tärningsbägare per spelare.

Börja spela:

 • Först avgörs vem som börjar genom att alla spelare kastar en tärning var och den som får högst börjar.
 • Alla spelare skakar sina tärningar i respektive tärningsbägare, vänder den sedan nedåt och tittar på sina tärningar utan att visa för sina medspelare vad man slagit för något.
 • Den som börjar ska nu gissa hur många av alla spelares tärningar som visar ett visst antal prickar.
 • Nästa spelare på tur ska sedan försöka överträffa den förres gissning vilket han eller hon gör genom att gissa på ett högre antal tärningar, ett högre värde på tärningarna eller gissa på både ett högre antal och högre värden på tärningarna.
 • Om någon spelare slagit en etta får den gissande spelaren använda den som Joker när tärningarna visas. Det betyder att den tärningen får det antal prickar som den gissande bestämmer.
 • Uttrycket Perudo används när någon spelare tror att den föregåendes bud är för högt och då måste alla visa sina tärningar. Den av de två som hade fel förlorar en tärning, det blir en ny omgång och den förlorande spelaren börjar.
 • Den spelare som behåller sina tärningar längst vinner spelet.

Det finns två ytterligare sorters spelomgångar som kallas Calzone och Jonti, då blir reglerna lite annorlunda och spelet får mer variation.

Tärningsspel
Läs om olika sätt att spela med tärning.